Publicacions


Publicacions virtuals en editorial:
  
  
Des de 2011 sóc col·laboradora habitual amb els meus textos de fades a la revista de comics 2012 Magazine l'editor de la qual és Manel Villena de MP Ediciones (http://edicionesmp.blogspot.com/, http://edicionesmp.blogspot.com/2011/08/mp-ediciones-pacta-con-las-hadas.html).

Des de 2005 sóc col·laboradora habitual de la revista La Borrufa a la secció de RRHH i espiritualitat. Aquesta publicació d'informació local, comercial i turísitica del Pirineu de Lleida (Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Val d'Aran i Pallars Jussà) està dirigida per Jordi Soler. (http://www.elportaldelspallars.com/borrufa.htm, http://www.laborrufa.com/). 
Tinc diversos llibres publicats a Bubok Editorial i col·laboro amb diverses pàgines digitals a internet, com, per exemple: La Hermandad Blanca.

No hay comentarios: